16 juli 2019

Elektronisch contract getekend?

Een studentencontract dat je elektronisch ondertekent met een elektronische identiteitskaart of een elektronische handtekening, wordt gelijkgesteld met een papieren arbeidscontract met een handgeschreven handtekening. Het loon is een essentieel onderdeel van die overeenkomst. Een werkgever mag hier eenzijdig niks in wijzigen. Gebeurt dit toch, dan is dat contractbreuk.

App

We krijgen signalen binnen dat sommige werkgevers zich hier niets van aantrekken. Vooral uitzendbureaus die bemiddelen voor jobs op Tomorrowland nemen de regels niet altijd even nauw. Via apps sturen ze een contractvoorstel wat je kan aanvaarden met de knop ‘contract tekenen’. Maar een dag later kan het loon zo maar weer anders in het contract staan.

Wat nu?

Maak een screenshot van het aanvankelijk overeengekomen loon. Als je dan reclameert sta je iets sterker. Maar het zal niet altijd alles oplossen. Contracten kunnen net als een correct loon ook zomaar verdwijnen. En als je pas aan het einde van je contract je beklag doet loop je het risico dat je het verwijt krijgt te laat te zijn. Is bij jou ook je contract aangepast nadat je het elektronisch hebt ondertekend? Laat het ons weten!