Wie zijn wij ?

EEN STRIJDENDE VAKBOND !

De Brusselse ABVV-Jongeren strijden aan jouw zijde om je onderwijs- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, om je rechten te verdedigen en je in contact te brengen met een solidair jongerennetwerk. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij goed geïnformeerd bent (individueel maar ook via vormingen, infosessies in scholen,…) zodat je een kritische, solidaire en verantwoordelijke burger wordt. Maar ook opdat jij kan meedoen aan de strijd in jouw school, jouw bedrijf, tegenover de RVA of op politiek niveau, om de dingen te veranderen en de wereld rechtvaardiger maken!

Lid worden van ABVV Jongeren Brussel is gratis voor studenten en jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd.

Bij je aansluiting word je van rechtswege lid van de ABVV-Jongeren als je student, jonge werknemer of werkzoekende in beroepsinschakelingstijd bent.

 

EEN VAKBOND DIE ER IS VOOR JOU !

De ABVV Jongeren Brussel organiseren een sociale permanentie voor studenten en jongeren met een inschakelinguitkering (NL & FR). Hier kan je terecht voor informatie en voor concrete ondersteuning op het vlak van studentenjobs, alternerend leren, studiebeurzen, opleidingsstages, of de stappen die je moet zetten wanneer je je studies afrondt.

De ABVV Jongeren Brussel informeren eveneens het grote publiek op jobbeurzen, studentenbeurzen en festivals.

 

EEN VAKBOND IN BEWEGING !

Jaarlijks organiseren de ABVV-Jongeren Brussel diverse activiteiten, acties en militantenmeetings of nemen ze eraan deel:

De ABVV Jongeren Brussel organiseren vakbondsontmoetingen en nemen eraan deel. Dit zijn evenementen die georganiseerd worden door de vakbondsstructuur zelf, waarop de leden worden uitgenodigd om deel te nemen, zoals de Algemene Jongerenvergaderingen, Vakbondscongressen, de Brusselse jongerenbureaus en comités, de kandidatendag voor de sociale verkiezingen en de Vakbondsraden van het ABVV-Brussel en van USE.

Je kan ook ons volgen op de sociale media: Facebook, Instagram & Twitter.