Delegee

Ook de Brusselse ABVV-jongeren zijn vertegenwoordigd op de werkvloer!

Wat is de rol van een vakbondsafgevaardigde?

In het merendeel van de privébedrijven van 50 werknemers of meer vind je delegees (vakbondsafgevaardigden). Zij hebben als opdracht om de werknemers van het bedrijf te vertegenwoordigen bij de werkgever, om hen te verdedigen en hun werkomstandigheden en welzijn op het werk te verbeteren.

Bijvoorbeeld: onderhandelen over extra vakantie of loon, controleren of de werktijden haalbaar zijn, toezicht houden op de veiligheid op het werk, bestrijding van discriminatie, enz..

Hiervoor confronteert de vakbondsafvaardiging de bedrijfsdirectie met in de verschillende instanties waar ze in zetelt:

  • VA – Vakbondsafvaardiging
  • OR – Ondernemingsraad
  • CPBW – Comité voor preventie en bescherming op het werk

Deze zetels worden ingevuld volgens het aantal werknemers in het bedrijf. Wanneer de onderneming minder dan 50 werknemers telt, is het enige orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt de vakbondsafvaardiging. Omgekeerd kunnen voor een groot bedrijf met meer dan 150 werknemers de drie vakbondsinstanties worden ingevuld.

De delegees van de privésector worden om de 4 jaar verkozen bij de sociale verkiezingen. De volgende verkiezingen vinden plaats in november 2020.

De afgevaardigden vervullen ook een zeer belangrijke rol in het ABVV, aangezien zij de basis van de aangesloten werknemers vertegenwoordigen. En dankzij hun rol van doorgeefluik is het ABVV zich bewust van wat er in de bedrijven gebeurt.

Heb je zin om delegee te worden? Word lid van de ABVV-beroepscentrale die overeenkomt met jouw sector.

Ben je jonger dan 25 jaar en wil je delegee worden? SUPER: voor jonge werknemers bestaat er een aparte lijst.

De jonge delegees!

Er bestaat een Jongerenbureau en een Jongerencomité in de Brusselse intergewestelijke. Deze twee instanties zijn samengesteld uit Jongerendelegees (minder dan 35 jaar) uit verschillende sectoren in Brussel. De delegees zijn gemandateerd door de beroepscentrale die hen vertegenwoordigt – daar waar ze lid zijn.

Deze instanties geven een stem aan de jonge werknemers, die uit alle sectoren kunnen komen, in de intergewestelijke van Brussel.

De jongeren komen maandelijks samen. Ze organiseren en nemen deel aan activiteiten en diverse initiatieven van het ABVV: betogingen, acties, Working Class Live, 1 mei, enz.

Via dit bureau geven de delegees hun advies door aan de vakbondsstructuur over de realiteit van jongeren in het bedrijf en in hun werk.

Geïnteresseerd om er deel van uit te maken? Neem contact op met je beroepscentrale en/of kom ons ontmoeten!