JONGE WERKNEMERS

Educatief verlof

Je werkt, maar je wil gaten in je kennis opvullen en/of je bent op zoek naar een professionele opleiding?

Dat kan!

De Belgische overheid heeft een systeem van betaald educatief verlof ingevoerd waardoor werknemers uit de privésector erkende opleidingen kunnen volgen en afwezig zijn op het werk met behoud van hun loon.

De opleidingen kunnen zowel tijdens de werkuren als daarbuiten worden gevolgd (met een systeem van inhalen van de gevolgde opleidingsuren). Het jaarlijks plafond van het aantal uren opleidingsverlof varieert in functie van het soort opleiding.

Aarzel niet om er met je werkgever over te praten, want de uren die je aan opleiding besteedt, worden “vergoed”. Voor meer informatie over betaald educatief verlof kan je terecht bij je delegee of of specifiek voor Brussel op de website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof

Jeugdvakantie

Ik ben pas aan het werk. Heb ik recht op verlof?

Het principe van betaald verlof in de privésector is dat je eerst gedurende 1 jaar moet bijdragen om het volgende kalenderjaar je persoonlijke jaarlijkse betaalde verlofdagen te krijgen (+/- 20 dagen afhankelijk van het bedrijf, het aantal gewerkte dagen en uren per week).

Dankzij de Jeugdvakantie krijg je bijkomende verlofdagen (betaald aan 65% van je bruto dagloon) bij de wisseling van het kalenderjaar. Dit betekent dat je geen volledig jaar hoeft te wachten om betaald verlof te krijgen.

Bijvoorbeeld: je studeert af in juni 2019 – je wordt aangeworven op 1 oktober 2019. Van 1 oktober tot 31 december 2019: je hebt al een kwart van je verlof voor het jaar 2020 bijgedragen (aangezien je 3 maanden hebt gewerkt). Je hebt dus al een kwart van je jaarlijkse deel van betaalde verlofdagen gekregen.

Met de Jeugdvakantie heb je de mogelijkheid om je ontbrekende verlofdagen van het totale verlof dat jouw bedrijf toekent aan te vullen. Deze extra dagen worden betaald tegen 65% van je brutoloon en je moet ze opnemen nadat je je jaarlijks verlof hebt opgebruikt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je studies / opleiding / stage heb je afgewerkt of stopgezet
  • Je bent jonger dan 25 jaar op 31 december van het jaar waarin je je studies afwerkt
  • Je moet hebben gewerkt als werknemer tijdens een minimumperiode na afronding van je opleiding / stage / vorming. Je moet een of meer arbeidsovereenkomsten hebben voor ten minste een maand en hebben gewerkt gedurende 13 dagen. Let op: Een studentenjob geeft geen recht op “jeugdvakantie”.
  • Je hebt je quota van gewoon betaalde verlofdagen opgebruikt die je gedurende het vorige kalenderjaar hebt opgebouwd
  • Je hebt een overeenkomst in de privésector op het moment waarop je je Jeugdvakantie opneemt
  • Je hebt geen andere inkomsten tijdens de periode van de Jeugdvakantie
Op hoeveel dagen heb ik recht ?

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heb je recht op 4 weken betaald jaarlijks verlof (in de praktijk betekent dit 20 dagen als je 5 dagen per week werkt, 24 als je 6 dagen per week werkt).

Je aantal dagen “jeugdvakantie” is een aanvulling op je verlofdagen die door je werkgever/ vakantiefonds worden betaald. Daarom zal je aantal jeugdvakantie-dagen afhangen van het aantal jaarlijkse verlofdagen waarop je recht hebt EN de dagen waaraan je al hebt bijgedragen, die door je werkgever/ vakantiefonds worden betaald.

Wat moet je doen?

Als je Jeugdvakantie wil nemen:

Ter info, de formulieren C103 zijn beschikbaar bij je werkgever, de RVA en het ABVV.

De betaling van de uitkering “jongerenvakantie” vindt plaats in de maand die volgt op de maand waarin de dagen zijn opgenomen. De eerste betaling wordt op zijn vroegst in mei gedaan.

Meer uitleg vind je op de website: http://www.inforjeunesbruxelles.be/Les-vacances-pour-les-jeunes-travailleurs-145

Bestaat er een alternatief?

Ja, er is het systeem van de “Europese” of “aanvullende” vakantie die het ook mogelijk maakt om in het eerste jaar van de tewerkstelling verlof op te nemen, als je geen recht hebt op gewoon betaald verlof. Het systeem is echter minder interessant omdat het slechts een voorschot op het verlof van het volgende jaar is dat wordt teruggevorderd van je dubbel vakantiegeld. Met andere woorden, wat je het ene jaar krijgt, krijg je het volgende jaar niet.