STUDENT

Je bent jong en je wil wat…. zakgeld om financieel op eigen benen te staan. Goed idee! Maar je moet wel de regels en je rechten kennen!

Bovendien kan werken als jobstudent gevolgen hebben op

 • je kinderbijslag
 • je belastingen

Alle informatie is beschikbaar in onze brochure

Wat moet er in mijn arbeidsovereenkomst staan?

Voor je begint te werken, moet je een studentenarbeidsovereenkomst tekenen. Dit contract moet steeds schriftelijk zijn, van bepaalde duur (max. 12 maanden) en ondertekend door de werkgever en door jou. Je werkgever moet jou een kopie van het contract overhandigen.

Het is belangrijk dat je je contract goed leest en begrijpt voordat je het ondertekent want het bevat alle informatie om je te verdedigen als de werkgever je contract niet nakomt.

Wat er zeker in moet staan:

 • Je persoonlijke gegevens: identiteit (naam, voornaam), geboortedatum en woonplaats; de gegevens van de werkgever: naam, voornaam, functie en eventueel woonplaats.
 • De begin- en einddatum van de uitvoering van het contract.
 • De proefperiode die automatisch 3 dagen bedraagt kan vermeld worden (als dat niet zo is, bestaat ze toch!)
 • De plaats van uitvoering van jouw contract
 • Een beknopte omschrijving van de functie(s) die je uitvoert.
 • Jouw loon: De overeengekomen vergoeding in euro, of bij gebrek hieraan, de berekeningswijze ervan, met inbegrip van de eventuele voordelen in natura (huisvesting, maaltijden,…).
 • De data en de wijze van betaling van je loon.
 • De plek waar het logement vanwege de werkgever zich bevindt – indien dat het geval is.
 • De dagelijkse en wekelijkse werkduur van het werk. Jouw uurrooster wordt eventueel ook vermeld indien dit niet in het arbeidsreglement staat.
 • Het paritair comité. Dit komt overeen met de sector van jouw beroepsactiviteit. Dit staat toe om je statuut te bepalen (bediende / arbeider) en jouw minimumloon (dit varieert ook in functie van jouw leeftijd).
 • De verwijzing naar de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.

Waarom het arbeidsreglement lezen?

Wanneer je aan het werk gaat, moet je op de hoogte zijn van het arbeidsreglement van het bedrijf.

Indien je contract niet in overeenstemming is met dit reglement (je hebt bijvoorbeeld recht op maaltijdcheques, maar de werkgever heeft je dat niet gezegd/niet in je contract gezet), kan je eisen dat je rechten worden gerespecteerd ondanks het feit dat je je contract hebt ondertekend. Het arbeidsreglement informeert je ook over je rechten in geval van ziekte, vakantie, inhaalrust, nachtwerk of contractbreuk voor het einde van het contract.

Het arbeidsreglement moet beschikbaar zijn in het bedrijf en/of moet aan jou overhandigd zijn bij de ondertekening van je arbeidsovereenkomst. Je vindt bijkomende informatie in onze brochures (gratis online of op papier) of op de website van de FOD Werkgelegenheid, onder het tabblad “Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten“.

Ben jij buitenlandse student?

Als je een buitenlandse werkstudent(e) bent is het systeem een beetje anders.

Als je student bent uit een land dat geen lid is van de Europese Unie (behalve Zwitserland) met verblijfsrecht in België, heb je een werkvergunning C nodig om legaal te kunnen werken.

Ben je daarentegen een buitenlandse student uit een land van de Europese Unie of Zwitserland, dan heb je dezelfde rechten en plichten als een Belgische student, zelfs al woon of studeer je buiten België.