18 maart 2020

Jobstudent of interimmer, wat tijdens de corona-crisis?

Welke rechten hebben interim-krachten en jobstudenten tijdens de Corona-epidemie?

De overheid heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen.
Het is mogelijk dat je werkgever hierdoor geen werk kan verschaffen en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoert.
Arbeiders en bedienden hebben dan recht op een vergoeding gelijk aan 70% van hun geplaffoneerd loon.
Hoe zit het met jobstudenten en interimmers?

Interimmers die na de periode van overmacht bij de zelfde gebruiker aan de slag blijven hebben net als vaste werknemers recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

tijdelijke werkloosheid door corona vraag je als lid aan via het ABVV

Jobstudenten hebben geen recht op tijdelijke werkloosheidsvergoedingen en moeten hun werkgever contacteren.
Die annuleert de ingeschreven uren in dimona zodat de student ze later kan werken.
Of
De student blijft ingeschreven en ontvangt dan het loon waar hij recht op heeft.

Heb je een overeenkomst in het duaal leren?
meer informatie vind je hier.