7 juli 2020

Studentenjobs: dus wat ?

Wil je werken als jobstudent maar ken je je rechten niet?

Hier volgen enkele tips & tricks:

ℹ️ Je mag werken als jobstudent vanaf 15 jaar (op voorwaarde dat je voltijds onderwijs volgt en minstens de eerste 2 jaar van het secondair hebt afgewerkt).

➡️ Vanaf de 1e dag heb je een ondertekende ‘overeenkomst voor tewerkstelling van studenten’ die je beschermt op de arbeidsmarkt. Van je loon wordt een zogenaamde ‘solidariteitsbijdrage’ afgetrokken.

✅ Je hebt het recht om 475 uur per kalenderjaar te werken, maar gedurende de COVID-periode wordt er met dit plafond momenteel geen rekening mee gehouden.✅ Je blijft kindergeld ontvangen. Kindergeld krijg je tot de dag van je 25e verjaardag, als je nog steeds voltijdse studies volgt. ⚠️ Opgelet, in enkele situaties kan het zijn dat je je recht op kinderbijslag verliest. ⚠️✅ Als je leerling bent in een duaal leertraject of met een leercontract, dan kan je ook studentenwerk verrichten, indien dat gebeurt buiten de uren van je opleiding, en enkel bij een andere werkgever dan die van je stageplaats.✊ Voor meer informatie: raadpleeg onze brochure op onze website hier.

✊ Contacteer de medewerker van de ABVV-Jongeren van jouw regio.