Onze instanties

 

1. VAKBONDSINSTANTIES JONGEREN

  • JEUGDINSTANTIES ABVV BRUSSEL

De Brusselse ABVV-Jongeren zijn georganiseerd rond twee instanties die elkaar aanvullen:

Het Bureau van de Brusselse ABVV-Jongeren

Het Bureau van de Brusselse ABVV-Jongeren bestaat uit delegees onder de 35 jaar, die gemandateerd zijn door hun beroepscentrale van ABVV-Brussel. Samen werken we op problematieken die te maken hebben met vakbondsactie en sociale actualiteit, maar ook op de plaats van jongeren in de vakbondsorganisatie en in de arbeidswereld.

Als onderdeel van de ABVV-structuur neemt het Jongerenbureau deel aan vakbondsevenementen zoals het congres, de sociale verkiezingen, de acties en stakingen, en het 1 meifeest.

Het Jongerenbureau is een intergewestelijke structuur die autonoom staat tegenover de Vlaamse en Waalse intergewestelijken die elk hun eigen jongerenafdeling hebben.

Wil je er deel van uitmaken? Contacteer je vakcentrale!

Het Comité van de Brusselse ABVV-Jongeren

Het Comité van de Brusselse ABVV-Jongeren bestaat uit militanten onder de 35 jaar die zich inzetten voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de Brusselse jongeren.

Ze komen samen om te discussiëren over de eisen en acties die de jongeren ondernemen in Brussel. Het comité vormt het hart van de organisatie en geeft de insteek aan de acties van de Jongeren en de militantenbeweging.

  • PARTNERSCHAP MET ANDERE GEWESTELIJKE AFDELINGEN

De Brusselse ABVV-Jongeren werken samen met de Franstalige Jongeren van het FGTB (Jeunes FGTB) en hun Nederlandstalige tegenhanger (MagIk).

De Brusselse ABVV-Jongeren zijn te gast in de algemene vergaderingen, het kamp en andere activiteiten die de gewestelijke afdelingen organiseren.

  • JONGERENMANDAAT IN EUROPA

De ABVV-jongeren nemen actief deel aan de werkzaamheden van ETUC – Europees Verbond van Vakverenigingen en het jongerencomité, Youth Committee.

Dit Jongerencomité is samengesteld uit jongerenvertegenwoordigers van alle bij ETUC aangesloten organisaties. Om de twee jaar kiest het comité de leden van zijn uitvoerend comité (het bureau), met inachtneming van de geografische spreiding. Het bureau coördineert de activiteiten en vertegenwoordigt het comité bij verschillende evenementen.

Dit comité wil de stem van jonge Europese werknemers en werklozen laten horen binnen de vakbeweging en de samenleving in het algemeen (onder beleidsmakers op Europees, op nationaal en lokaal niveau, in werkgeversorganisaties, ngo’s en andere belanghebbenden).


2. USE (UNION SYNDICALE ETUDIANTE)

USE bestaat uit ABVV-jongerenmilitanten die studenten zijn en dus aan jouw zijde staan als er problemen in je onderwijsinstelling zijn. Omdat ze zelf student zijn kennen ze jouw realiteit en weten ze welke middelen het best aangewezen zijn om moeilijke situaties, zowel individueel als collectief, het hoofd te bieden.

Waarom militeren met USE?

Een vakbond die de belangen van studenten verdedigt

Union Syndicale Etudiante (USE) is een studentenvakbond die strijd voert voor een onderwijssysteem waar toegankelijkheid en slagen centraal staan: een gedemocratiseerd onderwijs. Daarom strijden we samen tegen de precariteit, de sociale selectie en de marktlogica in het onderwijs. Hiertegenover plaatsen wij projecten die de leef- en studieomstandigheden van studenten verbeteren: een gesocialiseerd inkomen voor alle studenten; kennis en pedagogie die door iedereen democratisch wordt opgebouwd; openbaar, vrij, kwalitatief, kritisch, onafhankelijk en aan iedereen aangepast onderwijs.

Contacten :